Strona główna » Metodyki » Cykl życia projektu

Cykl życia projektu

Procesy zarządzania projektem a fazy cyklu życia projektu

W każdym projekcie można wyróżnić pewne procesy zarządzania projektem (inicjowanie, planowanie, realizacja, zakończenie) i pewne fazy cyklu życia projektu (opisujące kroki, w jakich wytwarzany jest przedmiot dostawy). W przypadku niektórych (najczęściej małych) projektów, nie ma potrzeby, żeby procesy zarządzania projektem były bardzo rozbudowane, o tyle każdy projekt wymaga określenia czynności, realizacja których doprowadzi do wytworzenia przedmiotów dostawy. Te czynności, określane jako fazy cyklu życia projektu są w centrum zainteresowania metodyki zajmującej się cyklem życia projektów – LifecycleStep™.
 
Poniższy rysunek ilustruje przenikanie się zakresu metodyki LifecycleStep™ z TenStep™. 

grafika_TSvsLS.jpg

 
Przykładowo, metodyka TenStep™ opisuje w sposób ogólny kiedy i w jaki sposób zbierać wymagania biznesowe (proces definiowania projektu). Natomiast zbieranie szczegółowych wymagań jest częścią metodyki LifecycleStep™ (etap analizy). Podobnie, zarządzanie ryzykiem czy jakością to procesy należące do funkcji zarządzania projektami i dlatego znajdują się wyłącznie w metodyce TenStep™. LifecycleStep™ ich nie uwzględnia.

Punktem wyjścia dla rozważań o cyklu życia projektów jest podstawowy model kaskadowy. Ma on zastosowanie w każdym projekcie, w którym trzeba:

  • Dobrze zrozumieć pracę, która jest do wykonania w projekcie
  • Zaprojektować rozwiązanie
  • Stworzyć i przetestować rozwiązanie
  • Wdrożyć rozwiązanie 

 

Procesy LifecycleStep™ Project Lifecycle Process
 

1. Analiza (analiza wymagań i studium wykonalności)

Doprecyzowanie oczekiwań biznesowych zawartych w Definicji Projektu i uszczegółowienie kryteriów przedmiotów dostawy oraz stworzenie ogólnej strategii postępowania względem wytwarzania przedmiotów dostawy.Proces zbierania oczekiwań biznesowych zwykle wykracza poza zadawanie pytań użytkownikom i notowania ich odpowiedzi. W przypadkach bardziej złożonych aplikacji zbieranie oczekiwań może nawet być samo w sobie zdefiniowanym i ustrukturyzowanym procesem, składającym się z powtarzalnych czynności wykonywanych przy użyciu technik zbierania, dokumentowania, komunikowania i zarządzania oczekiwaniami.
 

2. Projektowanie (projekt systemu)

Ocena możliwych sposobów postępowania i wybór najbardziej skutecznego i efektywnego sposobu wytworzenia rozwiązania. Odpowiada precyzyjnie na pytanie, w jaki sposób będzie wytworzony przedmiot dostawy, przy użyciu jakich narzędzi, technologii, itd.Choć posiadanie dokładnie sprecyzowanych oczekiwań użytkowników może wydać się wystarczające do rozpoczęcia fazy Tworzenia, należy pamiętać, że nawet w najprostszym projekcie między zrozumieniem oczekiwań i początkiem wytwarzania przedmiotu dostawy zachodzi twórczy proces myślowy, w którym wytworzenie jest wyobrażane i planowane. Najlepsze, najbardziej logiczne i efektywne rozwiązanie przechodzi do fazy wykonawczej.
 

3. Wykonanie (wytworzenie kodu)

Rozpoczęcie tworzenia rozwiązania (np. przy rozwiązaniach IT to początek pisania kodu). Tworzenie dokumentów wsparcia np. instrukcji dla użytkowników.Na tym etapie zespół odpowiedzialny za wykonanie rozwiązania ma bardzo dokładną specyfikację dotyczącą i struktury tworzonego rozwiązania. Szczegółowa specyfikacja dotycząca każdego elementu rozwiązania pozwala Kierownikowi Projektu zorganizować pracę i rozdzielać konkretne zadania wraz z wymaganiami zespołowi projektowemu. W kolejnych fazach, prócz głównego przedmiotu dostawy, również niektóre dokumenty mogą być poddawane testowaniu i wdrożeniu.
 

4. Testowanie (elementów systemu i systemu, jako całości)

Sprawdzenie, czy tworzone rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniami biznesowymi oraz wyłapanie wad i błędów, zarówno w programowaniu, jak i tych, które zostały popełnione we wcześniejszych fazach.Niezależnie od tego, jakiego typu projekt realizujesz, istotne jest, żeby jak najwięcej błędów wyłapać we wczesnych fazach projektu. Sytuacje, w których celowo przepycha się projekty jak najszybciej przez fazę analizy, projektowania i tworzenia z nadzieją, że popełnione błędy da się naprawić później, kończą się zwykle katastrofalnie. Czym później błąd zostanie dostrzeżony, tym bardziej czasochłonne i przez to droższe będzie jego naprawienie. Znaleziony w fazie testowania błąd programistyczny da się łatwo naprawić, ale jeśli na tym etapie odkryje się błąd wynikający z niedoprecyzowania oczekiwań biznesowych, wówczas wprowadzanie poprawek jest dużo trudniejsze.

5. Wdrożenie

Finalny proces przeniesienia rozwiązania ze stadium rozwoju do fazy produkcji. Etap wdrożenia w zależności od rodzaju projektu, może być różnie nazywany: go-live, rollout, instalacja, itp.Nie ma jednego sposobu na wdrożenie rozwiązania. Zależy on bowiem od typu projektu i charakteru opracowywanego rozwiązania. Dlatego planując implementację, należy zacząć od zrozumienia i realistycznej oceny poziomu złożoności, który będzie wymagany w tym procesie. Niektóre wdrożenia są bardzo proste i nie zajmują wiele czasu. Wówczas nie ma potrzeby komplikowania sprawy zbyt rozbudowanym procesem wdrożenia. W większości przypadków jednak, wdrożenie składa się z kilku większych zdarzeń, z których każde trzeba zaplanować i skutecznie przeprowadzić.


Dowiedz się jak kupić metodykę LifecycleStep™.
 

http://www.tenstep-epm-tunisia.com/http://www.tenstepsingapore.com/http://www.tenstep.pe/http://www.tenstep.nl/http://www.tenstep.jp/cms/http://www.tenstepgt.com/http://www.tenstepec.com/http://www.tenstepsiga.com/http://www.tenstep.ie/http://www.tenstep.com/open/miscpages/90.3.3Canada.htmlhttp://www.tenstep.com.ec/http://www.tenstepchina.cn/http://www.tenstep.com.br/br/http://www.tenstep.com/http://www.tenstepalgerie.com/http://www.tenstep.bg/http://www.tenstep.cl/http://www.tenstep.com.hr/http://www.tenstep.fr/http://www.tenstep.de/http://www.tenstep.hu/http://www.tenstepindia.com/http://www.tenstep.it/http://www.tenstep.com.mx/http://www.tenstep.pl/http://www.tenstep.pt/http://www.tenstep.ro/http://www.tensteprussia.ru/http://www.tenstepsa.com/http://www.tenstep.es/http://www.tenstep.sr/http://www.tenstep.se/http://www.tenstep.com.ua/http://www.tenstep-uk.com/